Ondersteuning bij Terugkeer

Terugkeren naar het land van herkomst is een ingrijpend proces. De Nederlandse overheid helpt hierbij, net als de Internationale Organisatie voor Migratie en verschillende NGO's. Op deze website vindt u meer informatie over zelfstandige terugkeer naar uw land van herkomst. In veel gevallen is het mogelijk om hier ondersteuning bij aan te vragen.

Bij terugkeer zijn vaak veel partijen betrokken: de directe omgeving, (diverse) NGO's en partnerorganisaties. Zij werken zo goed mogelijk samen om terugkeer mogelijk te maken.

Uitgelicht: WereldTools

Het project 'WereldTools 2015-2018' van stichting WereldWijd heeft inmiddels in 35 landen aan meer dan 300 terugkerende deelnemers economisch perspectief kunnen aanbieden.

Lees meer over WereldTools