ERIN Post Arrival Assistance Afghanistan

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

ERIN Post Arrival Assistance Afghanistan

European Reintegration Network (ERIN)

Omschrijving

Het European Reintegration Network (ERIN) project geeft assistentie aan Afghanen die gedwongen zijn teruggekeerd. Het gaat hierbij om assistentie in natura met een maximum van € 1.000,-

Doelgroep

Gedwongen terugkeer naar Afghanistan.

Ondersteuning

In natura zoals het voorzien van tijdelijke huisvesting, hulp bij het vinden van een baan en het opzetten van een klein bedrijf e.d. Deze ondersteuning moet een bijdrage leveren aan de herintegratie van de terugkeerder in Afghanistan.

Voorwaarden

  • Voorafgaand aan assistentie moet de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) akkoord geven middels een verificatiecheck.
  • Het moet gaan om Afghanen die gedwongen zijn teruggekeerd naar Afghanistan.
  • Vreemdelingen kunnen afgewezen worden als er contra-indicaties aanwezig zijn.

Duur van het project

Vanaf 04 augustus 2017 tot en met 31 juli 2020

Samenwerkingsverbanden

ERIN Post Arrival Assistance Afghanistan wordt uitgevoerd door International Return & Reintegration Assistance (IRARA) in Afghanistan.

Overige bijzonderheden

Het is aan te raden dat de gedwongen terugkeerders (met name kwetsbare groepen) die na terugkeer gebruik willen maken van ERIN, vóór vertrek uit Nederland contact opnemen met de locale partner van ERIN (zie contactinformatie), zodat eventuele aankomstassistentie goed voorbereid en geregeld kan worden.

Landen

Afghanistan

Contact

International Return & Reintegration Assistance (IRARA)
Partner IRARA in Afghanistan is Aga Khan Foundation
Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag 08.30 - 17.30 uur (CET).

Projecten van European Reintegration Network (ERIN)