ERRIN Post Arrival Assistance Afghanistan

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

ERRIN Post Arrival Assistance Afghanistan

European Return and Reintegration Network (ERRIN)

Omschrijving

Het European Return and Reintegration Network (ERRIN) project geeft assistentie aan Afghanen die gedwongen zijn teruggekeerd. Het gaat hierbij om assistentie in natura met een maximum van € 1.000,-

Doelgroep

ERRIN herintegratieassistentie is in beginsel bedoeld voor gedwongen terugkeerders vanuit Nederland. Hiervoor kunt u contact opnemen met de hiernaast genoemde lokale partner van ERRIN.
Bij uitzondering is ook ondersteuning bij zelfstandige terugkeer mogelijk. Neem hiervoor contact op met de Directie Internationale Aangelegenheden van DT&V, via projectencommunicatie@dtv.minvenj.nl.

Ondersteuning

Geen cash assistentie.
Ondersteuning wordt uitsluitend geboden in natura zoals het voorzien van tijdelijke huisvesting, hulp bij het vinden van een baan en het opzetten van een klein bedrijf e.d. Deze ondersteuning moet een bijdrage leveren aan de herintegratie van de terugkeerder in Afghanistan.

Voorwaarden

• Voorafgaand aan herintegratieassistentie moet de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) door een verificatiecheck akkoord geven.
• Het moet gaan om Afghanen die gedwongen zijn teruggekeerd naar Afghanistan.
• Vreemdelingen kunnen afgewezen worden als er contra-indicaties aanwezig zijn.

Duur van het project

Tot en met 31 juli 2021

Samenwerkingsverbanden

ERRIN herintegratieassistentie wordt uitgevoerd door International Returns & Reintegration Assistance (IRARA).

Overige bijzonderheden

Het is aan te raden dat de gedwongen terugkeerder (met name kwetsbare groepen) vóór vertrek uit Nederland contact (bv. via Skype of telefonisch) opneemt met de lokale partner (zie de contactgegevens in de rechterkolom), zodat de terugkeerder relevante informatie in de eigen taal kan krijgen en eventuele aankomstassistentie goed voorbereid en geregeld kan worden.
Zie ook de landenleaflets Afghanistan op de website van ERRIN.

Landen

Afghanistan

Contact

International Return & Reintegration Assistance (IRARA)

Bezoekadres:
IRARA House #111,
1st Butcher Street
Haji Yaqoub Square
1003 Kabul, Afghanistan

Openingstijden:
zondag tot en met donderdag
08.30 – 16.30 uur

Skype:
loc.afghanistan@irara.org

Website:
www.irara.org/afghanistan

Facebook:
https://fb.me/IRARAAFG