ERRIN Post Arrival Assistance Armenië

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Post Arrival Assistance Armenië

European Return and Reintegration Network (ERRIN)

Omschrijving

Het European Return and Reintegration Network (ERRIN) project geeft assistentie aan Armeniërs die gedwongen zijn teruggekeerd. Het gaat hierbij om assistentie in natura met een maximum van €1000,-.

Doelgroep

ERRIN herintegratieassistentie is in beginsel bedoeld voor gedwongen terugkeerders vanuit Nederland. Hiervoor kunt u contact opnemen met de hiernaast genoemde lokale partner van ERRIN.
Bij uitzondering is ook ondersteuning bij zelfstandige terugkeer mogelijk. Neem hiervoor contact op met de Directie Internationale Aangelegenheden van DT&V, via projectencommunicatie@dtv.minvenj.nl.

Ondersteuning

Geen cash ondersteuning.
Ondersteuning wordt uitsluitend geboden in natura, zoals voorzien van tijdelijke huisvesting, hulp bij het vinden van een baan en het opzetten van een klein bedrijf e.d. Deze ondersteuning moet een bijdrage leveren aan de herintegratie van de terugkeerder in Armenië.

Voorwaarden

  • Voorafgaand aan herintegratieassistentie moet de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) door een verificatiecheck akkoord geven.
  • Het moet gaan om Armeniërs die gedwongen zijn teruggekeerd naar Armenië.
  • Vreemdelingen kunnen afgewezen worden als er contra-indicaties aanwezig zijn.

Duur van het project

Vanaf 01 juli 2018 tot en met 30 juni 2021

Samenwerkingsverbanden

ERRIN herintegratieondersteuning wordt uitgevoerd door het International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) in Armenië.

Overige bijzonderheden

Het is aan te raden dat de gedwongen terugkeerder (met name kwetsbare groepen) die na terugkeer gebruik wil maken van ERRIN, vóór vertrek uit Nederland contact (bv. via Skype of telefonisch) opneemt met de lokale partner van ERRIN (zie Contact), zodat de terugkeerder relevante informatie in de eigen taal kan krijgen en eventuele aankomstassistentie goed voorbereid en geregeld kan worden.

Zie ook de landenleaflets Armenië op de website van ERRIN.

Landen

Armenië

Contact

International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) – Armenia Office

Bezoekadres:
# 310, 31 Karapet Ulnetsi street,
0037 Yerevan

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag
09.00 – 18.00 uur (pauze tussen 13.00 – 14.00 uur)