ERRIN Post Arrival Assistance India

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Post Arrival Assistance India

European Return and Reintegration Network (ERRIN)

Omschrijving

Het European Return and Reintegration Network (ERRIN) project geeft assistentie aan Indiërs die gedwongen zijn teruggekeerd. Het gaat hierbij om assistentie in natura met een maximum van € 1.000,-.

Doelgroep

ERRIN herintegratieassistentie is in beginsel bedoeld voor gedwongen terugkeerders vanuit Nederland. Hiervoor kunt u contact opnemen met de hiernaast genoemde lokale partner van ERRIN.
Bij uitzondering is ook ondersteuning bij zelfstandige terugkeer mogelijk. Neem hiervoor contact op met de Directie Internationale Aangelegenheden van DT&V, via projectencommunicatie@dtv.minvenj.nl

Ondersteuning

Geen cash assistentie.
Ondersteuning wordt uitsluitend geboden in natura zoals het voorzien van tijdelijke huisvesting, hulp bij het vinden van een baan en het opzetten van een klein bedrijf e.d. Deze ondersteuning moet een bijdrage leveren aan de herintegratie van de terugkeerder in India.

Voorwaarden

  • Voorafgaand aan herintegratieassistentie moet de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) door een verificatiecheck akkoord geven.
  • Het moet gaan om Indiërs die gedwongen zijn teruggekeerd naar India.
  • Vreemdelingen kunnen afgewezen worden als er contra-indicaties aanwezig zijn.

Duur van het project

Vanaf 01 augustus 2018 tot en met 31 juli 2021

Samenwerkingsverbanden

ERRIN herintegratieondersteuning wordt uitgevoerd door Caritas International Belgium, in samenwerking met haar lokale partner Caritas India.

Overige bijzonderheden

Het is aan te raden dat de gedwongen terugkeerder (met name kwetsbare groepen) vóór vertrek uit Nederland contact (bv. via Skype of telefonisch) opneemt met de lokale partner (zie de contactgegevens in de rechterkolom), zodat de terugkeerder relevante informatie in de eigen taal kan krijgen en eventuele aankomstassistentie goed voorbereid en geregeld kan worden.
Zie ook de landenleaflets India op de website van ERRIN.

Landen

India

Contact

Caritas India Head Office

Bezoekadres:
CBCI, Centre Ashol Place, Near Gole Dakkhana, New Delhi

Bereikbaarheid: ma t/m vrij 9:00 tot 17:00 uur